logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Opticki uredjaji (razne vrste mikroskopa) za izradu sondi sa zagrijanim vlaknima
Oprema