logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Sistemi za akviziciju podataka sa simultanom akvizicijom na vise kanala
Oprema