logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Tokom vještacenja sudskih predmeta iz oblasti drumskog saobracaja i mašinstva po potrebi se koristitiraspoloživa oprema laboratorija Mašinskog fakulteta u Podgorici.
Oprema