logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Izmedju ostalog, u sklopu centra se nalazi laboratorija za mjerenja elektromagnetnog polja.
Oprema