logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Radonjic Milena
email:
www:
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 67 263 307

Milena Radonjic, rodjena 04.12.1987. u Podgorici. Diplomirala 2010. na Ekonomskom fakultetu, smjer Finansije
(prosjecna ocjena 10,00). 2010-2012. Postdiplomske studije „Bankarstvo”, Ekonomski fakultet,
Podgorica,Univerzitet Crne Gore. Saradnik je u nastavi na predmetima Ekonomija i Ekonomija javnog sektora,
Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore. Bila je na studijskim boravcima: EXPO u Šangaju – Kina,
Univerzitet Wirtschaftsuniversität Wien u Becu – Austrija, London School of Economics and Political Science u
Londonu - Kurs „Finansije”