logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Demirovic Selma
email:
www:
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica
Tel:
+382 69 160 92

Selma Demirovic, rodjena 04.03.1987. u Pljevljima. Saradnik je u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,
oblast: Racunovodstvo, Sekretar je primijenjenih postdiplsmkih studija menadzmenta i Rukovodilac
Centra za racunovodstva i reviziju