logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Melovic Boban
email:
www:
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica
Tel:
+382 20 241 138

Doc. dr Boban Melovic (Rukovodilac Centra) – zaduzen za realizaciju ukupnih aktivnosti, strategijski kontakt
sa poslodavcima, angazovanje strucnjaka i sl. U direktnom kontaktu sa Dekanom fakulteta i prodekanima.
Detaljniju biografiju pogledati na www.ekonomija.ac.me