logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Komar Olivera
email:
www:
Adresa:
13. jula 2, 81000 Podgorica
Tel:
+382 67 277 651