logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Drobnjak Radivoje
email:
www:
Adresa:
Jovana Tomaševi?a 37, 810000 Podgorica
Tel:
+382 78 113 324

Mr Radivoje Drobnjak, Rukovodilac centra. Saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu na predmetima:
Biznis, Preduzetništvo i Menadžment investicijama