logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Lalevic Filipovic Ana

Doc. dr Ana Lalevi? Filipovi?, predava? na Ekonomskom fakultetu na predmetu Ra?unovodstvo