logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Djuraskovic Jovan

Mr Jovan dDjuraskovic, Saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu