logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Kljajic Zoran
email:
www:
Tel:
+382 32 302 040

Zoran Kljajic, naucni savjetnik, rukovodilac laboratorije, PhD iz organske hemije, preko 150 naucnih referenci, kordinator
i ucesnik u preko 20 naucnih domacih i inostranih projekata. Naucni radovi Zorana Kljajica citirani su 152
puta (bez autocitata), odnosno ukupno 196 puta, h-index = 6 (iskljucujuci autocitate), prema evidenciji internet sajta
SCOPUS-a od 10.maja 2013. god.