logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Joksimovic, Danijela

Dr Danijela Joksimovic, PhD hemije, saradnik u nauci, sa preko 50 naucnih referenci , radi na monbitoringu teskih
metala u moru, sedimentu i bioti.