logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Bulatovic Ana

Mr Ana Bulatovic, ing teh. saradnik u nauci, doktorant, radi na ispitivanju teskih metala u morskim sedimentima
Juznog Jadrana