logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Radulovic Aleksandra
www:

• Diplomirala 2009 godine, na studijama primijenejnog ra?unarstva Elektrotehni?kog fakulteta Univerziteta
Crne Gore. Radi u Centru Informacionog sistema od 2009 godine. U?estvovala je u projektima eLEARNING
PROJECT (eLP) of WUS Austria, FP7 (GEANT 3 and SEERA-EI). Trenutno u?estvuje u projektima : Tempus (DL@
WEB), FP7 (GEANT 3+) i IPA (FORSEE).