logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Mitric Milena

Mr Milena Mitric, dipl. biohem. , saradnik u nauci, doktorant, radi na projektima vezanih za uticaj zagadjivaca na
biomarkere