logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Markovic Sandra

Sandra Markovic, dipl. biol. , saradnik u nauci, magistrant, radi na projektima monitoringa ekoloskog stanja mora