logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Backovic Sara

Sara Backovic , dipl. biol. fiziol. , saradnik u nauci, doktorant, radi na ispitivanju bioloskih aktivnih supstanci iz morskih
organizama