logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Martinovic Rajko

Rajko Martinovic, dipl. biol. pripravnik, doktorant, radi na fizioloskim uticajima zagadjivaca na morske organizme