logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Joksimovic Aleksandar
email:
www:
Tel:
+382 32 334 569

Dr Aleksandar Joksimovic (šef Laboratorije), direktor Instituta za biologiju mora. 2005. Doktorska disertacija, Bioloski
fakultet u Beogradu, Radni naslov teze: Populaciona dinamika barbuna (Mullus barbatus, Linnaeus 1758) na selfu
Crnogorskog primorja. Šef pregovaracke radne grupe 13-Ribarstvo sa EU.