logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Djurovic Mirko

Dr Mirko Djurovic, diplomirani biolog, zaposlen u Institutu od 2004. Naucna oblast, živi resusrsi mora-pelagicni resursi.
Doktorirao u julu 2012, Doktorska diesrtacija : RIBARSTVENO - BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA JUVENILNOFG INCINA
(Engraulis encrasicolus), U KOTORSKOM ZALIVU«