logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Macic Vesna
email:
www:
Adresa:
Škaljari bb, 85330 Kotor, Crna Gora
Tel:
+382 32 334 570

http://e-cris.cg.cobiss.net/search/rsr.aspx?opt=1&lang=eng_cg&id=779