logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Vušanovi? Igor
email:
www:
Adresa:
Džordža Vašingtona bb P.O. Box 99, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 69 38 18 37