logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Jacimovic Vladimir
email:
www:
Adresa:
Cetinjski put 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 414 247