logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Savicevic Sreten

Prof.dr Sreten Savicevic, rodjen 28.06.1956. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1982.
godine. Magistarski rad odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a doktorski rad na
Mašinskom fakultetu u Podgorici 2001. godine. U zvanju vanrednog profesora je od 2009. godine.