logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Culafic Goran

Prof.dr Goran Culafic, rodjen 10.05.1952. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1976. godine.
Magistarski i doktorski rad odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1980, odnosno, 1984. godine. U
zvanju redovno profesora je od 1997. godine.