logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Culafic Zoran

Prof.dr Zoran Culafic, rodjen 10.05.1952. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1976. godine.
Magistarski i doktorski rad odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1980. godine, a doktorski rad na
Mašinskom fakultetu u Podgorici 1983. godine. U zvanju redovno profesora je od 1994. godine.