logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Pajkovic Vladimir

Prof.dr Vladimir Pajkovic, rodjen 24.12.1961. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1989.
godine. Magistarski rad odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine, a doktorski rad na
Mašinskom fakultetu u Podgorici 2005. godine. U zvanju vanrednog profesora je od 2011. godine.