logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Jovanovic Janko

Prof.dr Janko Jovanovic, rodjen 29.05.1966. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1991. godine.

Magistarski i doktorski rad odbranio je takodje na Mašinskom fakultetu u Podgorici 1996, odnosno, 2006.
godine. U zvanju vanrednog profesora je od 2012. godine.