logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Simovic Sreten

Dr Sreten Simovic, rodjen 31.01.1969. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1995. godine.
Magistarski rad odbranio je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2002, ,a doktorski rad na Mašinskom fakultetu
u Kragujevcu 2012. godine. U zvanju asistenta je od 2002. godine.