logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Krivokapic Zdravko

Prof. dr Zdravko Krivokapic - redovni profesor, rodjen je 02.09.1958. godine u Nikšicu. Osnovnu i srednju školu završio u Nikšicu sa odlicnim uspjehom. Diplomirao je 1981. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne  Gore, smjer Proizvodnog mašinstva, kao prvi diplomac generacije. Za školsku 1980/81. godinu, kao najbolji student Mašinskog fakulteta, dobitnik je studentske nagrade ”19. decembar”. Postdiplomske studije upisao je 1983. godine na smjeru Proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom ”Planiranje i upravljanje zalihama rezervnih djelova” javno je odbranio 27.03.1989. godine. Doktorirao je 08.10.1993. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici, tema disertacije “Prilog automatskog projektovanja tehnološkog postupka obrade rezanjem posredstvom ekspert-sistema”. U periodu izrade diseratcije boravio je kao gost istraživac na Institut fuer Recneranwendung in Planung und Konstruktion Universitaet Fridricana (TH) Karlsruhe, kao Stipendista DAAD-fondacije kod Prof.Dr.-Ing. H.Grabowski.