logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Janjic Mileta
email:
www:
Adresa:
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 78 107 285

Prof. dr Mileta Janjic, vanredni je profesor na Univerziteta Crne Gore - Mašinskog fakulteta, šef Kooperativnog
trening centra. Objavio je više od 70 radova na konferencijama i casopisima iz oblasti Mašinskog Inženjerstva
i tehnologija. Bio je više puta na usavršavanjima u inostranstvu:
• The University of Birmingham (UK),
• International Language Schools - Nottingham (UK),
• Montanuniversitaet Leoben (AT), Southern Methodist
• University in Dallas-Texas (USA),
• University of Ljubljana, C3M (SI),
• Technical University of Denmark-IPU (DK).