logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Vukcevic Milan

Prof. dr Milan Vukcevic, redovni je profesor Univerziteta Crne Gore - Mašinskog fakulteta. Trenutno je direktor
Centra za iseljenike Crne Gore. Objavio više od 150 radova na konferencijama i casopisima u oblastima:
Tehnologije, Inženjerska ekonomija , Standardizacija, QMS i EMS. Poseduje napredne obuke:
• 14 meseci na univerzitetu Lomonosov u Moskva i
• 8 meseci na Univerzitetu u Birmingemu na postdoktorskim studijama.
• Ucestvovao je u preko 20 naucnoistraživackih projekata. Bio je glavni menadžer za Crnu Goru EAR projekta:
Jacanje menadžmenta kvalitetom, kapaciteta i infrastrukture u SCG (2004-2006).