logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Mijanovic Markuš Marina
email:
www:
Adresa:
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 220 734

Rukovodilac Laboratorije je dr Marina Mijanovic Markuš, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završila Mašinski fakultet u Podgorici, a magistrirala je 1988. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu na smjeru Automatsko upravljanje, sa radom “Mogucnosti primjene programabilnih automata za upravljanje mašinama alatkama”.
Doktorsku disertaciju pod nazivom “Prilog istraživanju decentralizovanog sistema upravljanja kod fleksibilnih proizvodnih sistema” je odbranila 1995. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Marina Mijanovic Markuš je autor/koautor dva univerzitetska udžbenika i dvije skripte. Oblast interesovanja: pneumatika/elektropneumatika, PLC i upravljanje, robotika, mehatronika. E-mail: marinami@ac.me