logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Mijanovic Zoran
email:

Dr Zoran Mijanovic je redovni profesor na Elektrotehnickom fakultetu. Autor je brojnih inovativnih rešenja upravljanja
mašinama i urecajima primijenjenih u praksi. Prof.dr Zoran Mijanovicw je autor i koautor veceg broja udžbenika za fakultete.
Oblast interesovanja: kontroleri, mikrokontroleri, upravljanje, mehatronika. E-mail: zoranm@ac.me