logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Skupnjak Darko
email:

U Laboratoriji je kao spoljnji saradnik angažovan Mr Darko Skupnjak, konstruktor u fabrici DAIDO METAL KOTOR AD. Darko Skupnjak je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta crne Gore 1999. godine sa temom Matematicko modeliranje dinamike mostne dizalice, a magistrirao na istom fakultetu 2009. godine sa radom Razvoj automatizovanog uredjaja za in-line kontrolu kliznih ležaja. Uradio je veci broj projekata za firmu u kojoj radi, ucestvovao je na više projekata koje je realizovao Mašinski fakultet, a takodje je realizovao više projekata za druge firme u Crnoj Gori. Oblasti interesovanja i rada: konstruisanje (alata, uredjaja i mašina), projektovanje, automatizacija i održavanje mašina i opreme. Kompjuterski softveri: Windows, Microsoft Office, AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, CorelDRAW, Adobe Photoshop. E-mail: skupnjak@t-com.me