logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Jovanovic Janko
email:
www:
Adresa:
Džordža Vašingtona bb 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 245 003

Prof.dr Janko Jovanovic, rodjen 29.05.1966. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Pogorici 1991. godine.
Magistarski i doktorski rad odbranio je takodje na Mašinskom fakultetu u Podgorici 1996, odnosno, 2006. godine. U zvanju vanrednog profesora je od 2012. godine.