logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Projekti

Page: First Prev Next Last
Naziv projekta Naziv entiteta Tip projekta
“Developing information Literacy for lifelong learning and knowledge economy in Western Balkan countries(RINGIDE)”, finansiran od strane EU u okviru programa TEMPUS, 2010-2013 Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB)”, finansiranod strane EU u okviru programa TEMPUS, 2012-2013. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“FORSEE - Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries”, finansiran od strane EU u okviruIPA programa, 2012-2013. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities (HP SEE)”, finansiranod strane EU u okviru programa FP7, 2010-2012. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-Inspire)”, finansiran odstrane EU u okviru FP7 programa, 2010-2014. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“Labour Market Oriented Curriculum Programme” (LMOCP) (2008-2010) (ADC; WUS-Austria Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Nacionalni
“Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated (GEANT 3)”, finansiran od strane EUu okviru FP7 programa, 2009-2013. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience – SEE-GRID-SCI”, finansiran od strane EU u okviru FP7, 2008-2010 Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“South East Europe GRID – SEEGRID2”, finansiran od strane EU u okviru FP6, 2006-2008. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“South East Europe Research and Education Network – SEEREN2”, finansiran od strane EU u okviru FP6, 2006-2008. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
“South East European Research Area for eInfrastructures (SEERA-EI)”, finansiran od strane EU u okviru programaFP7, 2009-2012 Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Međunarodni
ADRICOSM INTEGRATED RIVER BASIN AND COASTAL ZONE MANAGEMENT SYSTEM-EXTENDED, 2004-2005 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
ADRICOSM STAR - Adriatic Sea integrated coastal areas and river basin management system - Montenegro coastalarea and Bojana river catchment (Italy, Albania, Montenegro), 03/2007-03/2010 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
ADRICOSM STAR Intermediate - Adriatic Sea integrated coastal areas and river basin management system - Montenegrocoastal area and Bojana river catchment (Italy, Montenegro), 09/2012-03/2013 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
ADRITORF- Molecular and physiological bacterial diversity of the trophic gradients in the Adriatic sea Bilateral project(Croatia - Montenegro), 1/2011-1/2013 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
Aquaculture Planning in Montenegro, 2000-2003 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
BALCAN DEVELOPMENT Project Laboratorija za razvojna istraživanja i marikulturu Međunarodni
Bilateralna saradnja Crna Gora-Hrvatska: Analiza stanja demerzalnih resursa istocne obale Jadrana i preporuke zaodrživo korišcenje i zaštitu Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
Bilateralna saradnja Crna Gora-Hrvatska: Uporedjenje stanja resursa malog obalnog ribolova na istocnoj obali Jadrana (HR-CG) Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
Bilateralni projekti sa: Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Slovenijom Centar za telekomunikacije Međunarodni
Biological testing of the influence of organic pollutants on aquatic organisms nervous system, 2005-2008 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Nacionalni
Biološki resursi, jestivi i nejestivi, u kocarskom ribolovu na Crnogorskom primorju Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Nacionalni
Brain Gain Plus program (2, 2009-2010) (ADC; WUS-Austria) Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Nacionalni
Centar je tek osnovan tako da još uvijek nije imao zna?ajne projekte. Centar za medjunarodne projekte Ostali
Centar je tek osnovan, tako da jos nije bilo znacajnih projekata. Centar za racunovodstvo i reviziju Ostali
COST - IC0803 Centar za telekomunikacije Ostali
COST - IC1004 Centar za telekomunikacije Ostali
COST: The True European Voter Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Međunarodni
COWAMA – Coastal Water Management (Italy, Montenegro), 2006-2008 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
Crna Gora u eri kompetitivnosti Institut za sociologiju i psihologiju Nacionalni
DIVOMA - Dynamics of Northern and Southern Adriatic Sea in relation to pollutants spreading and response of biomarkers(Slovenia, Montenegro), 2011-2013 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
DOE grant (US Department of energy ), Advanced computational thermal fluid physics for supercritical reactors,LAB NE-INERY-2001001, University of Maryland, USA, 2005 Laboratorija za turbulentna strujanja Međunarodni
DOE grant, Fundamental Thermal Fluid Physics of High Temperature Flows In Advanced Reactors Systems,NERY Project 990254, Univ. of Maryland, USA, 2000 Laboratorija za turbulentna strujanja Međunarodni
Društvo, porodica, pojedinac Institut za sociologiju i psihologiju Ostali
ECOPORT 8 - Environmental management of transborder corridor ports (SEE Transnational Cooperation Programme),12/2009-05/2012 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
EMODNET Chemistry. European Marine Observation and Data Network. Directorate-General for Maritime Affairsand Fisheries (DG MARE), (2012 -2015) Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
European Value Survey Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Međunarodni
FAO AdriaMed Project – Scientific Cooperation to Support Responsible Fisheries in the Adriatic Sea Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
FAO AZA – Allocated Zones for Aquaculture Laboratorija za razvojna istraživanja i marikulturu Ostali
FP7-ICT-2011-8 – LEXNET Centar za telekomunikacije Ostali
FP7-OCEAN-2011 - Towards COast to COast NETworks of marine protected areas ( from the shore to the highand deep sea), coupled with sea-based wind energy potential. Laboratorija za opštu biologiju i zaštitu mora Međunarodni
FP7: Evolunimont Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Međunarodni
HAZADR - Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances inAdriatic Sea (IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013), 10/2012-01/2015 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
HERD- Programme in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans 2010-2013, Maritime Sector(HERD Maritime) Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
Identitet i vrijednosti studentske populacije u CG Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Nacionalni
Interakcija antropogenog uticaja i hidrografskih faktora u Bokokotorskom zalivu i analiza sastava riblje mladji kao bioindikatorapromjena u ekosistemu Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Nacionalni
INTERREG III - AIA – Aquaculture in Adriatic (2007-2008) Laboratorija za razvojna istraživanja i marikulturu Međunarodni
IPA: Eval-Inno Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Međunarodni
Ispitivanje izrada projekta sanacije dilatacionog mjesta T- 8 na trecem cjevovodu u HE Perucica Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Nacionalni
Ispitivanje mehanickih osobina armaturnog željeza sa objekta B1, kula M1 u bloku VI u Podgorici Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Nacionalni
Ispitivanje naponskogstanja u karakteristicnim presjecima cjevovoda - C3 sa predlozima za njihovo dalje održavanje isanaciju u HE Perucica Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Nacionalni
ISTRAŽIVANJE FENOMENA HIDRAULICKOG UDARA NA EKSPERIMENTALNOJ INSTALACIJI (2012 – 2013) Centar za energetiku Međunarodni
Istraživanje fenomena prelaznih procesa u hidraulickim I aeromehanickim sistemima Centar za energetiku Nacionalni
Istraživanje fenomena prelaznih procesa u hidraulickim I aeromehanickim sistemima Laboratorija za turbulentna strujanja Nacionalni
Istraživanje o ugroženim društvenim grupama, njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanjupružanja socijalnih usluga Institut za sociologiju i psihologiju Međunarodni
Istraživanje ponašanja biraca u CG Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Nacionalni
Izrada LLL modula “Preventivna fizioterapija” u okviru DELLCO Tempus projekta UCG Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Nacionalni
JJI – South Adriatic I – Chemical analysis of seawater, sediments and biota (national project), 2009-11/2011 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Nacionalni
Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalisti?kom periodu (Crna Gora – Rusija) Institut za sociologiju i psihologiju Međunarodni
KOTOR - Complex research of the ecosystem of the coastal sea of Montenegro (national project), 2012-2015 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Nacionalni
Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije – odnos nacionalnog, evropskog i globalnog Institut za sociologiju i psihologiju Nacionalni
MAMA - Mediterranean network to Assess and upgrade Monitoring and forecasting Activity in the region, 2001-2005 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
MED POL - The Programme for the Assessment and Control of Pollution in the Mediterranean Region (UNEP/MAP),2008- Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
MEDIAS – Procjena biomase pelagicnih resursa DEP i akusticnom metodom Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
MEDITS – Mediterranean International Bottom Trawl Survey Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
Metal compexes as antitumor drugs and biological evaluation . Bilateral project (Greece-Montenegro), 2006-2008 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
Mjerenje karakteristika strujnih polja u uslovima visokog pritiska: ministarstvo prosvjete i nauke- Mašinskifakultet, 2005 Laboratorija za turbulentna strujanja Nacionalni
Mjerenje karakteristika turbulentnih strujnih polja u cijevima i kanalima: ministarstvo prosvjete i nauke-Mašinski fakultet, 2008-2011. Laboratorija za turbulentna strujanja Nacionalni
MOBIAS Modelling the circulation of coastal waters and biological effects of pollution in the bays of the northernand southern Adriatic- Bilateral project (Slovenia-Montenegro), 2012-2013 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
MODELIRANJE FENOMENA FAZNIH PRELAZA U Al LEGURAMA (2004 – 2005) Centar za energetiku Međunarodni
MODELIRANJE MAKRO I MIKRO SEGREGACIJE TROKOMPONENTNIH LEGURA DOBIJENIH POSTUPKOM DC LIVENJAI KONTINUIRANIM LIVENJEM TRAKE (2006 – 2007) Centar za energetiku Međunarodni
Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer,research and innovation - TEMPUS projekat, broj: 530213-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES (2012-2015) Kooperativni trening centar - KTC Međunarodni
Monitoring malog obalnog ribolova i sastava riblje mladji na Crnogorskom primorju u cilju ocuvanja i održivog upravljanjaresursima morskog ribarstva (MORM-MONT) Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Nacionalni
MULTISKALARNO MODELIRANJE KONTINUIRANOG LIVENJA CELIKA (2010 – 2011) Centar za energetiku Međunarodni
MYTIAD- project is a part of MAP/MED POL project of Adriatic countries, 2006 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
NAPREDNO MODELIRANJE KONTINUIRANOG LIVENJA CELIKA (2012 – 2013) Centar za energetiku Međunarodni
NETCET Projekat zaštite morskih sisara i morskih kornjaca u Jadranu Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Međunarodni
NSF grant CTS-8911892, Studies of Vortical Structure of the Turbulent Boundary layer and its Control, Univ.of Maryland, USA, 1990. Laboratorija za turbulentna strujanja Međunarodni
NSF grant, Roughness Effects on Flow Structure, Uneversity of new Hampshire, 2008 Laboratorija za turbulentna strujanja Međunarodni
Numericko i eksperimentalno istraživanje mogucnosti koriscenja geotermalne energije za potrebe radatoplotnih pumpi Centar za energetiku Nacionalni
Održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine sjeverne Crne Gore i južne Bosne i Hercegovine Institut za sociologiju i psihologiju Međunarodni
Održivo upravljanje i ocuvanje ribljeg fonda na Crnogorskom primorju Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Nacionalni
ORJEN- Environmental monitoring and national legislation for the protection of ports and the surrounding seaaquatorium, compared to the EU directives and international convention- Bilateral Project (Montenegro- Bosnia andHerzegovina), 2 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
Primjena SIMAG magnetoterapije kod pacijenata sa gonartrozom Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Ostali
Projekat kose platforme – KP-2500 N Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Nacionalni
Projekat skip uredjaja nosivosti 5 kN za potrebe Rudnika uglja u Pljevljima Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Nacionalni
PROJEKAT VIŠEFUNKCIONALNOG SERVISNOG ROBOTA „MNE-ROBECO Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Nacionalni
Razvoj tehnoloških procesa primjenom informacionog mjernog sistema i numerickih simulacija Kooperativni trening centar - KTC Nacionalni
Releasing Development Potentials at the Coast. A Path to Stabilization at the Eastern Adriatic 2002-2004 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
Rod, nasilje i demokratija na Zapadnom Balkanu – Filozofski fakultet, Institut za sociologiju i psihologiju usaradnji sa Univerzitetom u Oslu Institut za sociologiju i psihologiju Međunarodni
Savremeni tip sela i perspektive sela u Crnoj Gori Institut za sociologiju i psihologiju Nacionalni
SCOPES Centar za telekomunikacije Međunarodni
SEADATANET 2 - Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data management (EU FP7), 10/2011-09/2015 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
Simultano mjerenje brzine i temperatue pri turbulentnom strujanju fluida, Ministarstvo prosvjete i nauke-Mašinski fakultet, 2000 Laboratorija za turbulentna strujanja Nacionalni
Sociološki aspekti demografskih kretanja i populacione politike u Crnoj Gori Institut za sociologiju i psihologiju Nacionalni
TEMPUS IV Project: 158644 –JPCR “Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies”-DRIMS Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Međunarodni
TEMPUS projekat EU, 2001-2003: Quality assurance in higher education in Montenegro Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Međunarodni
TEMPUS: “Quality in Research” Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Međunarodni
TEMPUS: „Development of R&D Capacities and Instruments for Boosting HE-Economy Partnership” Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Međunarodni
TEMPUS: OPUS Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Međunarodni
TENECOPORT - Transnational ENhancement of ECOPORT8 network (SEE Transnational Cooperation Programme),11/2012-03/2014 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
The role of native and recombinant lectins of marine invertebrate animals in the recognition of the relationshipanima- microbe, Bilateral project (Montenegro-Austria), 1/7/2011- 30/6/2013 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
The role of native and recombinant lectins of marine invertebrate animals in the recognition of the relationshipanima- microbe, Bilateral project (Montenegro-Austria), 1/7/2011- 30/6/2013 Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Međunarodni
WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle - TEMPUS projekat,broj: 144684-TEMPUS-2008-RS-JPHES (2009-2012). Kooperativni trening centar - KTC Međunarodni