logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Simultano mjerenje brzine i temperatue pri turbulentnom strujanju fluida, Ministarstvo prosvjete i nauke-Mašinski fakultet, 2000
Nacionalni