logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Metal compexes as antitumor drugs and biological evaluation . Bilateral project (Greece-Montenegro), 2006-2008
Međunarodni