logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
PROJEKAT VIŠEFUNKCIONALNOG SERVISNOG ROBOTA „MNE-ROBECO
Nacionalni

Rukovodilac projekta prof.dr Zoran Mijanovic, aktivni istraživaci prof.dr Marina Mijanovic Markuš, prof.dr Radomir Vukasojevic,Mr Darko Skupnjak.