logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
TEMPUS IV Project: 158644 –JPCR “Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies”-DRIMS
Međunarodni

koordinator projekta za Univerzitet Crne Gore prof.dr Marina Mijanovic Markuš.