logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
NSF grant, Roughness Effects on Flow Structure, Uneversity of new Hampshire, 2008
Međunarodni